ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ. ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/8/2017
August 8, 2017
ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2017 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΠΕΜΠΤΗ 31/8/2017 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/9/2017
August 9, 2017

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Accessibility
Κλείσιμο