ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ E Μ Π Ο Ρ Ο Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Η Σ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ METAMOΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΡΔΑΣΣΑΣ
July 12, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ “ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
July 31, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ΑΔΑ: Ψ3Χ1ΩΡ6-ΝΤ8

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                     Πτολεμαΐδα 18-7-2019

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                     Αριθμ Πρωτ: 14309

                                                                                                           

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους:

Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 171/2019 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης  χώρου για  την λειτουργία Λούνα Πάρκ  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2019 στην Πτολεμαΐδα στις 30/7/2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών , όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’αριθμ 373/2014 & 270/2017 ΑΔΣ, με δικαίωμα χρήσης δέκα (15) ημερών.

Β. στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο ισχύον αναμορφωμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 4/9/2019 ημέρα Τετάρτη και στις 5/9/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρες από 09:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης όπως προβλέπεται να συγκροτηθεί με την 171/2019 ΑΔΣ ,με δικαίωμα χρήσης πέντε (5)  ημερών, ήτοι από  14/9/2019 μέχρι και 18/9/2019. Καθορίζεται ως χρόνος χρήσης των χώρων έκθεσης προϊόντων πέντε ημέρες από 14-9-2019 έως 18-9-2019, εκτός για τον χώρο που θα δημοπρατηθεί για Λούνα Παρκ, για τον οποίο ο  μισθωτής μπορεί να κάνει χρήση επί ένα 15/ήμερο.Η ετήσια μεγάλη Εμποροπανήγυρη στην πόλη της Πτολεμαΐδας θα γίνει φέτος από 14 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου 2019.   Καθορίζεται ως χώρος της Εμποροπανήγυρης το δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από τις Τεχνικές Σχολές Πτολεμαΐδας, ως εμφανίζεται στο ισχύον αναμορφωμένο τοπογραφικό διάγραμμα που υποδιαιρείται στα παρακάτω διαμερίσματα:

  1. ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ εκτάσεως 2.500 τ.μ.

Σ’ αυτό το χώρο   θα τοποθετηθούν  συγκρουόμενα αυτοκίνητα, μπαλαρίνα, μύλος, αλυσίδες και γενικά παιχνίδια  μόνο με συνοδεία ενηλίκων για παιδιά κάτω των 10 ετών.

Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των 12.000 ευρώ.

Εφόσον ο χώρος δεν εκμισθωθεί,  θα ακολουθήσει επαναληπτική δημοπρασία.

  1. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο χώρος αυτός θα διατεθεί κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για την έκθεση διαφόρων εμπορευμάτων και ειδών, με τις παρακάτω τιμές:

 

ΣΕΙΡΑ                                  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /Μ2 σε ευρώ

Α.                                                            26

Β.                                                            32

Γ.                                                            23

Δ.                                                            18

Ε.                                                            16

Ζ. (ψησταριές)                                          14

(οι δύο τελευταίες ψησταριές προς

τις τουαλέτες)                                   11

Η. Οι χώροι  επί της Μ.Ασίας και Γράμμου, όπως  ύστερα από τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από τη Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου όπου θα αριθμηθούν τα μέρη, να καθοριστεί το ποσό της Γ ζώνης δηλ.23 ευρώ/τ.μ., πλήν περιμετρικά του κυκλικού του χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράμμου στο ύψος των Τεχνικών Σχολών.

Οι γωνίες θα έχουν προσαύξηση 25% αναλόγως τη θέση.

Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας του μισθώματος έως για δύο (2) μέρη.

Οι καντίνες θα είναι έξω από το χώρο έκθεσης εμπορευμάτων ειδικότερα στην αρχή της Εμποροπανήγυρης, επί της οδού Μ. Ασίας και πλήν περιμετρικά του κυκλικού χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράμμου στο ύψος των Τεχνικών Σχολών και ορίζεται  το ποσό των  250 ευρώ εφάπαξ για κάθε αυτοκινούμενη καντίνα .

Αν κάποιος επιθυμεί να εκμισθώσει περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται τα εξής : ανώτατο όριο  τα 10 τ.μ. με  τιμή 27 ευρώ  €/τ.μ.

Καταργείται η θέση για καντίνα περιμετρικά του κόμβου Γράμμου-Μ. Ασίας. Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας του μισθώματος.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, αρμόδιος υπάλληλος κ. Τσακίρης Νικόλαος, τηλ επικοιν. 2463055243.

 

 Ο Δήμαρχος

Σαββας Ζαμανιδης

ΑΔΑ: 6Π1ΝΩΠ6-NΨΗ

Αναλυτική Διακήρυξη

Accessibility
Κλείσιμο