ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ – ΦΑΝΕΡΗΣ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Ο.Τ. 296, ΧΑΛΔΕΙΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ”
May 30, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ” ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΟΜΝΗΝΩΝ Δ.Ε. ΒΕΡΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”
June 6, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ – ΦΑΝΕΡΗΣ – ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ – ΦΑΝΕΡΗΣ –  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

“ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΚΩΝ ΣΤΡΩΤΗΡΩΝΑΠΟ ΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΕΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ”

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ: ΩΣ8ΔΩΡ6-ΖΗ5

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 77/2018 ΑΔΑ: 6ΘΝ0ΩΡ6-Φ27

Accessibility
Κλείσιμο