ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Ν2 ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ Ι
March 31, 2017
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
April 5, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: Ω15ΜΩΠ6-Π4Β

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

Accessibility
Κλείσιμο