ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
June 19, 2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
June 21, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ:”ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ”

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΧΒ8ΩΡ6-ΥΡ4

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ

Accessibility
Κλείσιμο