ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΡΔΑΣΣΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΕΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
August 2, 2018
Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
August 3, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΔΑ: 72ΠΜΩΡ6-Υ6Μ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                  Πτολεμαΐδα 2-8-2018

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                                   Αριθμ Πρωτ     16446

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ  ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους:

Α. σε προφορική-φανερή-πλειοδοτική δημοπρασία, σε εκτέλεση της υπ’αριθμ 168/2018 Α.Δ.Σ. και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους που κατάρτισε η Οικονομική Επιτροπή, για την εκμίσθωση χρήσης  χώρου για  την λειτουργία Λούνα Πάρκ  κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2018 στην Πτολεμαΐδα στις 14/8/2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών , όπως συγκροτήθηκε με τις υπ’αριθμ 373/2014  &  270/2017 ΑΔΣ, με δικαίωμα χρήσης δέκα (15)  ημερών .

Β. στην κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις πώλησης προϊόντων όπως αναφέρονται στο ισχύον αναμορφωμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στις 13/8/2018 ημέρα Δευτέρα και στις 14/8/2018 ημέρα Τρίτη και ώρες από 09:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Εορδαίας, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της Επιτροπής Εμποροπανήγυρης όπως συγκροτήθηκε με την 168/2018 ΑΔΣ ,με δικαίωμα χρήσης πέντε (5)  ημερών, ήτοι από  15/9/2018 μέχρι και 19/9/2018.

Καθορίζεται ως χρόνος χρήσης των χώρων έκθεσης προϊόντων πέντε ημέρες από 15-9-2018 έως 19-9-2018, εκτός για τον χώρο που θα δημοπρατηθεί για Λούνα Παρκ, για τον οποίο ο  μισθωτής μπορεί να κάνει χρήση επί ένα 15/ήμερο.

Η ετήσια μεγάλη Εμποροπανήγυρη στην πόλη της Πτολεμαΐδας θα γίνει φέτος από 15 μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2018.

   Καθορίζεται ως χώρος της Εμποροπανήγυρης το δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται πίσω από τις Τεχνικές Σχολές Πτολεμαΐδας, ως εμφανίζεται στο ισχύον αναμορφωμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  που υποδιαιρείται στα παρακάτω διαμερίσματα:

  1. ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ εκτάσεως 2.500 τ.μ.

   Σ’ αυτό το χώρο   θα τοποθετηθούν  συγκρουόμενα αυτοκίνητα, μπαλαρίνα, μύλος, αλυσίδες και γενικά παιχνίδια  μόνο με συνοδεία ενηλίκων για παιδιά κάτω των 10 ετών.

     Πρώτη προσφορά  ορίζεται το ποσό των 12.000 ευρώ.

     Εφόσον ο χώρος δεν εκμισθωθεί,  θα ακολουθήσει επαναληπτική δημοπρασία.

  1. ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

   Ο χώρος αυτός θα διατεθεί κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, για την έκθεση διαφόρων εμπορευμάτων και ειδών, με τις παρακάτω τιμές:

     ΣΕΙΡΑ                                  ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ /Μ2 σε ευρώ

        Α.                                                            26

        Β.                                                            32

        Γ.                                                            23

        Δ.                                                            18

        Ε.                                                            16

        Ζ. (ψησταριές)                                          14

            (οι δύο τελευταίες ψησταριές προς

             τις τουαλέτες)                                         11

Η. Οι χώροι  επί της Μ.Ασίας και Γράμμου, όπως  ύστερα από τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος από τη Δ/νση Τ.Υ. του Δήμου όπου θα αριθμηθούν τα μέρη, να καθοριστεί το ποσό της Γ ζώνης δηλ. 23 ευρώ/τ.μ., πλήν περιμετρικά του κυκλικού του χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράμμου στο ύψος των Τεχνικών Σχολών.

   Οι γωνίες θα έχουν προσαύξηση 25% αναλόγως τη θέση.

   Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας του μισθώματος έως για δύο (2) μέρη.

   Οι καντίνες θα είναι έξω από το χώρο έκθεσης εμπορευμάτων ειδικότερα στην αρχή της Εμποροπανήγυρης, επί της οδού Μ. Ασίας και πλήν περιμετρικά του κυκλικού χώρου επί της οδού Μ. Ασίας και Γράμμου στο ύψος των Τεχνικών Σχολών και ορίζεται  το ποσό των  250 ευρώ εφάπαξ για κάθε αυτοκινούμενη καντίνα .

   Αν κάποιος επιθυμεί να εκμισθώσει περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ορίζονται τα εξής : ανώτατο όριο  τα 10 τ.μ. με  τιμή 27 ευρώ  €/τ.μ.

   Καταργείται η θέση για καντίνα περιμετρικά του κόμβου Γράμμου-Μ. Ασίας. Οι δημότες του Δήμου Εορδαίας δικαιούνται έκπτωσης 50% επί της αξίας του μισθώματος.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων, αρμόδιος υπάλληλος κ.  Τσακίρης Νικόλαος,

τηλ επικοιν. 246 305 52 43.

 Ο Δήμαρχος

Σαββας Ζαμανίδης


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 120-2018  ΑΔΑ: 63ΨΘΩΡ6-05Θ

Accessibility
Κλείσιμο