Διακήρυξη φανερής-προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ αριθμ. 5 τεμ. Τ.Κ. Ερμακιάς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση “Εργασιών τακτικής συντήρησης, επιτήρησης λειτουργίας και αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης στις διασταυρώσεις των οδών (α) 25ης Μαρτίου και (β) Ελευθερίας/Οικοτροφείου του Δήμου Εορδαίας
April 21, 2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια αναλωσίμων μηχανημάτων πρασίνου”
May 7, 2021

Διακήρυξη φανερής-προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ αριθμ. 5 τεμ. Τ.Κ. Ερμακιάς

Διακήρυξη φανερής-προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης του υπ αριθμ. 5 τεμ. Τ.Κ. Ερμακιάς ,
για την ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων (πρόχειρων καταλυμάτων)

 

Περιληπτική διακήρυξη ΑΔΑ:60ΥΕΩΡ6-ΛΔΜ

Αναλυτική Διακήρυξη

 

60%cf%85%ce%b5%cf%89%cf%816-%ce%bb%ce%b4%ce%bc_%cf%80%ce%b5%cf%81-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%ba-%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b1

 

Accessibility
Κλείσιμο