Διακήρυξη σύμβασης προμήθεια με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για “Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών πεζού χειριστή”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO)
May 31, 2022
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια Στολών Δημοτικής Αστυνομίας”
June 1, 2022

Διακήρυξη σύμβασης προμήθεια με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για “Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών πεζού χειριστή”

Διακήρυξη σύμβασης προμήθεια με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για

“Προμήθεια ηλεκτρικών σκουπών πεζού χειριστή”

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-9%ce%be%ce%b52%cf%89%cf%816-%ce%bf5%ce%b4_%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%83

Accessibility
Κλείσιμο