Διακήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια εξοπλισμού του έργου «Κατασκευή χώρων ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ και ΣΥΔ ατόμων με νοητική στέρηση στο Δήμο Εορδαίας»”

Accessibility
Κλείσιμο