Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ” Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια εργαλείων σάρωσης για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας”
September 15, 2020
Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: “Συντήρηση στεγών κοινοτητών καταστημάτων Δήμου Εορδαίας”
September 24, 2020

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ” Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”

Διακήρυξη ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο:

” Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας”


Περιληπτική Διακήρυξη ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΡ6-ΔΞ2

Έντυπο οικονομικής προσφοαράς ( Στο έντυπο αυτό απαιτείται η σφραγίδα της υπηρεσίας, πληροφορίες Ε. Παπαδοπούλου 1ο χλμ Πτολεμαϊδας Ασβεστόπετρας τηλ. 246 302 70 66)

Δικαιολογητικά (συμπιεσμένο αρχείο .rar)

Accessibility
Κλείσιμο