Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια ενός (01) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια ειδών Προστασίας και καθαρισμού λόγω COVID-19”
March 1, 2021
Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια: “Εξοπλισμός κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Τ.Κ. Ανατολικού του Δήμου Εορδαίας”
March 5, 2021

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την “Προμήθεια ενός (01) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ”

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την

“Προμήθεια ενός (01) αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 2κμ”

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας

 

 

ΑΔΑ Προκήρυξης: 6ΧΞΘΩΡ6-4Μ3

Διακήρυξη

 

%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%ba%ce%b7%ce%bc%ce%b4%ce%b7%cf%83_%cf%83%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%b8%cf%81%ce%bf
Accessibility
Κλείσιμο