Διακήρυξη Ανοικτής Διεθνούς Ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια “Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”

ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π – Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
November 16, 2021
Διακήρυξη για την “Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Εορδαίας”
November 22, 2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διεθνούς Ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια “Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”

Διακήρυξη Ανοικτής Διεθνούς Ηλεκτρονικής διαδικασίας για την προμήθεια

“Φορτωτή – Εκσκαφέα για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας”

 

Περίληψη διακήρυξης ΑΔΑ: ΩΞΨΡΩΡ6-Χ5Χ

Διακήρυξη

 

%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%89%ce%be%cf%88%cf%81%cf%89%cf%816-%cf%875%cf%87
Accessibility
Κλείσιμο