Δημιουργήθηκε Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης «Εορδαία Εμείς».

Ενημέρωση για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς Πτολεμαΐδας 2-12-2020.
November 30, 2020
Αναστολή λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εορδαίας.
December 1, 2020

Δημιουργήθηκε Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης «Εορδαία Εμείς».

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  01-12-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Δημιουργήθηκε Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης «Εορδαία Εμείς».

Το Γραφείο Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών και Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Εορδαίας, οργανώνει και συντονίζει τις δυνάμεις προσφοράς του τόπου μας και αποκτά ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε το Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εορδαία Εμείς» .

Με ανιδιοτέλεια και πίστη στο «Εμείς» αξιοποιούμε το πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, τους εθελοντές και οργανώνουμε δράσεις θωράκισης της κοινωνικής συνοχής.

Ενισχύουμε τις δομές αλληλεγγύης που διαχρονικά προσφέρουν στον τόπο μας, υποστηρίζουμε και αγκαλιάζουμε το έργο τους. Συντονίζουμε και οργανώνουμε δράσεις που αφορούν :

  • Την Κοινωνική Αλληλεγγύη/Πρόνοια
  • Το Περιβάλλον
  • Την Πολιτική Προστασία
  • Την Υγεία
  • Την Παιδεία και τον Αθλητισμό
  • Την Πολιτιστική Κληρονομιά

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της κοινωνικοοικονομικής και υγειονομικής κρίσης, το «Εορδαία Εμείς» γίνεται σημείο αναφοράς της προσφοράς, της βοήθειας, της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

Σύντομα ο Δήμος Εορδαίας θα ενημερώσει για την πρώτη δράση, στην οποία θέλουμε όλους τους πολίτες συμμέτοχους.

Accessibility
Κλείσιμο