Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 2019 -Δημοτική αρχή 2019-2023

Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης 2019 (χρήση 2018)

(κλικ πάνω στα ονόματα για να δείτε τις δηλώσεις σε μορφή .pdf αρχείου)

Δημοτική Αρχή περιόδου 2019-2023

Δήμαρχος

Πλακεντάς Παναγιώτης

Αντιδήμαρχοι

Ορφανίδης Δημήτριος

Αντωνιάδου  Μαρία

Σεβαστού Ζαφερούλα (Ρούλα)

Κεσκερίδης Χρήστος

Φουρκιώτης Νικόλαος

Κάλφας Παναγιώτης

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Πλακεντάς Παναγιώτης

Τακτικά Μέλη

Ορφανίδης Δημήτριος

Σεβαστού Ζαφειρούλα (Ρούλα)

Αντωνιάδης Κυριάκος

Καρακασίδης Δημήτριος

Τερζοπούλου – Τζινιέρη  Αθηνά

Μπίγγας Στέφανος

Κοκκινίδης Ευστάθιος

Σπόντης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη

Καϊδου Άννα

Τσεχελίδης Δημήτριος

Μίχος Κωνσταντίνος

Κωτσίδης Στέφανος

Τουρτούρης Αθανάσιος

Παπαχρήστου Αναστάσιος

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Πρόεδρος

Πλακεντάς Παναγιώτης

Τακτικά Μέλη

Αντωνιάδου Μαρία

Κεσκερίδης Χρήστος

Λόφτσαλης Αναστάσιος

Σιδηρόπουλος Κοσμάς

Τερζοπούλου – Τζινιέρη Αθηνά

Δίκας Ιωάννης

Σολαχίδου Βασιλική

Σπόντης Δημήτριος

Αναπληρωματικά μέλη

Πράπα Αναστασία

Καϊδου Άννα

Κωτσίδης Στέφανος

Τραχανάς Δημήτριος

Μωυσιάδης Στυλιανός

Παπαχρήστου Αναστάσιος

Accessibility
Κλείσιμο