Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Δημοτικής αρχής περιόδου 2014-2019

Δημοτική Αρχή περιόδου 2014-2019

Δήμαρχος 
Σάββας Ζαμανίδης

Αντιδήμαρχοι
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Μάρκος Βύρλιος
Ιωάννης Τσοκτουρίδης
Κοσμάς Σιδηρόπουλος
Απόστολος Καΐδης

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
Τακτικά Μέλη
Σάββας Ζαμανίδης
Παρασκευή Βρυζίδου
Ιωάννης Αριστερίδης
Κωνσταντίνος Πολυχρονίδης
Γεώργιος Κοκκινίδης
Κωνσταντίνος Σερσέμης
Γεώργιος Χαιτίδης
Σοφοκλής Σιδηρόπουλος
Γεώργιος Καραΐσκος

Αναπληρωματικά Μέλη
Τσοκτουρίδης Ιωάννης
Σιδηρόπουλος Κοσμάς
Κύρκα Μαρία
Μίχος Κωνσταντίνος
Τσολακίδης Ισαάκ

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη
Καίδης Απόστολος
Πολυχρονίδης Δημήτριος
Παπάς Ευθύμιος
Κάλφας Γεώργιος
Σπενταμίδης Γεώργιος
Μπίγγας Στέφανος ( της μειοψηφίας )
Σιδηρόπουλος Σοφοκλής ( της Μειοψηφίας )
Ασπράγκαθος Ιωάννης( της μειοψηφίας )

Αναπληρωματικά μέλη
Σίσιος Μιχαήλ
Καραφουλίδης Ανέστης
Αριστερίδης Ιωάννης
Ανδρεάδης Κων/νος (της μειοψηφίας )
Κρυσταλλίδου Θεοπίστη (της μειοψηφίας )

Accessibility
Κλείσιμο