ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΟΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
April 26, 2017
Κ.Ε.Δ.Ε. – ENAΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
May 2, 2017

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Από  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ αριθμ. 56264 / 26-4-2017 ΑΔΑ: ΩΦ6ΞΟΡ1Γ-ΖΓΤ απόφαση της Δ/νσεως Δασών Κοζάνης τροποποιήθηκε η υπ ‘ αριθμ. 7754/ 20-01-2017  απόφαση ,με την οποία αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβεντού και Βοϊου Π.Ε. Κοζάνης(εκτός των προ- Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα) ,  ως προς το  τμήμα που αναφέρονται οι προθεσμίες και οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

 

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας είναι η 12η Ιουνίου 2017 ημέρα Δευτέρα
  • Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Info, με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Accessibility
Κλείσιμο