ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Σ.Μ.Π.Ε. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ – 30 ΜΑΪΟΥ 2018
May 29, 2018
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
May 29, 2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Σ.Μ.Π.Ε. ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ

ptolemaios

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 21-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                    Αρ. ΠΡΩΤ. οικ. 11272

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:    1ο χλμ Πτολεμαΐδας-Ασβεστόπετρας

(πρώην στρατόπεδο)

Πληροφορίες: Τσακίρης Ν.- Παπαδοπούλου Η

Τηλέφωνο:     2463027066 & 2463027088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Ο Δήμος Εορδαίας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ.107017/2006(ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006), άρθρο 7 παρ.11, δημοσιοποιεί στο κοινό ότι εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)  του σχεδίου: «Μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή ‘Ρεμιναλάρ’ του Δήμου Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Αριθμός πρωτοκόλλου έγκρισης: 73034/16-5-2018(ΑΔΑ:Ψ3ΛΔΟΡ1Γ-ΑΙΧ), απόφαση της  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού.

Ο Δήμαρχος

 

  

Σάββας Ζαμανίδης

Accessibility
Κλείσιμο