ΔΕΥΑΕ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-2019

ΔΕΥΑΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017-2019

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας ορισμού Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΕ -υπ. αριθμ. 107/2017 ΑΔΑ: ΩΒΖΧΩΡ6-215

Τακτικά Μέλη

Ζαμανίδης Σάββας  – Δήμαρχος- Πρόεδρος

Ιορδανίδης Φώτιος – Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος

Κύρκα Μαρία – Δημοτική Σύμβουλος

Ανδρεάδης Κωνσταντίνος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Χρυσανθίδου Αναστασία – Δημότης

Παύλου Αναστασία – Δημότης

Δαλάκης Νικόλαος – Δημότης

Κακουλίδης Θεόδωρος – Εκπρόσωπος εργατικού κέντρου

Καραθωμάς Θωμάς  – Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Βύρλιος Μάρκος – Δημοτικός Σύμβουλος

Τσοκτουρίδης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος

Πολυχρονίδης Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος

Μπίγγας Στέφανος – Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Μωσαϊδου Ελισσάβετ – Δημότης

Κάτσιου Αικατερίνη  – Δημότης

Σκαρμήτσος Θεόδωρος – Εκπρόσωπος Εργατικού Κέντρου

Ιντζέμπελη Αρίστη – Εκπρόσωπος εργαζομένων

 

12-1-2017 : Συνέντευξη Προέδρου ΔΕΥΑΕ Φώτη Ιορδανίδη στο afrodioiki.gr

Accessibility
Κλείσιμο