Γνωστοποίηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

Πρόγραμμα Εορτασμού Απελευθέρωσης της Πτολεμαΐδας από τον τουρκικό ζυγό
October 11, 2021
Εκδήλωση Δήμου Εορδαίας για την πρόληψη και ενημέρωση κατά του καρκίνου του μαστού
October 14, 2021

Γνωστοποίηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Γραφείο Τύπου
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 48
Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grtyp@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Πτολεμαΐδα,  13-10-2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Γνωστοποίηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Εορδαίας.

 

Σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 36 του Ν. 4497/2017, «οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών μέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την προβολή τους σε συνεργασία με τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές. Το ύψος του ημερήσιου τέλους καθορίζεται ανά τρέχον μέτρο εκθετηρίου ανά ημέρα, κατόπιν πρότασης του φορέα λειτουργίας, από το Περιφερειακό Συμβούλιο και είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές».  Με την υπ’ αριθμ. 33/17-2-2021 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, καθορίστηκε το ύψος του ημερήσιου τέλους για την λαϊκή αγορά της Πτολεμαΐδας σε 1€/ανά τρέχον μέτρο και 0,67€/ανά τρέχον μέτρο για τις λαϊκές αγορές των Πύργων και Αναρράχης.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις ως άνωθεν λαϊκές αγορές του Δήμου Εορδαίας, να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Γνωστοποιούμε ότι το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος για κάθε πωλητή, θα βεβαιωθεί αναδρομικά από την παραπάνω απόφαση.

Accessibility
Κλείσιμο