Αρ. Απόφασης 94/2017 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ – Τροποποίηση πρ/σμού και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την επιστροφή ποσού σε δικαιούχους.

Αρ. Απόφασης 93/2017 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Κομνηνών ΔΕ Βερμίου» Δήμου Εορδαίας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
April 25, 2017
Αρ. Απόφασης 95/2017 – Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμίας εκπαίδευσης οικονομικού Έτους 2016.
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 94/2017 – Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 30% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ – Τροποποίηση πρ/σμού και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την επιστροφή ποσού σε δικαιούχους.

Accessibility
Κλείσιμο