Αρ. Απόφασης 88/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την υλοποίηση του έργου Διαμόρφωση Χώρου Γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου .

Αρ. Απόφασης 87/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας»
April 25, 2017
Αρ. Απόφασης 89/2017 – Αποφασίσθηκε η προμήθεια βιβλίου «ΟΙ ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 1930-1964».
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 88/2017 – Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΤΟΕΒ Μεσοβούνου για την υλοποίηση του έργου Διαμόρφωση Χώρου Γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου .

Accessibility
Κλείσιμο