Αρ. Απόφασης 87/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Ανακατασκευή – Συντήρηση Δρόμων του Δήμου Εορδαίας»

Accessibility
Κλείσιμο