Αρ. Απόφασης 85/2017 – Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων: Α. «Δίκτυο Διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμό μελέτης 22/2013 Β. «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία» με αριθμό μελέτης 25/2011 Γ. «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

Αρ. Απόφασης 84/2017 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τα έργα Α. Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα , με αριθμό μελέτης 9/2012 Β. Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία, με αριθμό μελέτης 10/2013.
April 24, 2017
Αρ. Απόφασης 86/2017 – Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση χώρου υποδοχής εκτάκτων αναγκών (Περιοχή Αγροκηπίου)»
April 25, 2017

Αρ. Απόφασης 85/2017 – Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων: Α. «Δίκτυο Διασύνδεσης ταμιευτήρα φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο Μηλοχωρίου» με αριθμό μελέτης 22/2013 Β. «Ανάπλαση εισόδου Τ.Δ. Φούφα από τα κοιμητήρια έως την κεντρική πλατεία» με αριθμό μελέτης 25/2011 Γ. «Εργασίες συντήρησης στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 2/2016.

Accessibility
Κλείσιμο