Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 84/2017 – Λήψη απόφασης σχετικής με την διοργάνωση της «19ης Ανθοκομικής Έκθεσης στον Δήμο Εορδαίας».

Accessibility
Κλείσιμο