Αρ. Απόφασης 83/2017 – Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Συντήρηση 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας»

Accessibility
Κλείσιμο