Αρ. Απόφασης 81/2017 – Εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Στερέωση – Συντήρηση Αρχοντικού Χρ. Γαλάνου στη Βλάστη» με αριθμό μελέτης 32/2005 (ΤΥΔΚ ΚΟΖΑΝΗΣ).

Accessibility
Κλείσιμο