Αρ. Απόφασης 75/2017 – Αποφασίσθηκε ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης με διακριτικό τίτλο ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Αρ. Απόφασης 74/2017 – Ανασυγκρότηση επιτροπής κοιμητηρίων
April 24, 2017
Αρ. Απόφασης 77/2017 – Εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και 1ος ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 7/2015.
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 75/2017 – Αποφασίσθηκε ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κοζάνης με διακριτικό τίτλο ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ.

Accessibility
Κλείσιμο