Αρ. Απόφασης 72/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο, στην εκδίκαση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ 2649/2016 απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Αρ. Απόφασης 71/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής κατά της 15/2017 διαταγή πληρωμής, εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου.
May 12, 2017
Αρ. Απόφασης 73/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αρίθμ 157/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την εκδίκαση της ανωτέρω έφεσης σε οποιαδήποτε συζήτησή της.
May 12, 2017

Αρ. Απόφασης 72/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου για παράσταση για λογαριασμό του Δήμου Εορδαίας κατά την δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο, στην εκδίκαση της αίτησης αναστολής εκτέλεσης της υπ΄ αριθμ 2649/2016 απόφασης Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Accessibility
Κλείσιμο