Αρ. Απόφασης 71/2017 – Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ

Accessibility
Κλείσιμο