Αρ. Απόφασης 70/2017 – Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης – έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων.

Αρ. Απόφασης 69/2017 – Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.
April 24, 2017
Αρ. Απόφασης 71/2017 – Τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 70/2017 – Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 6-7 Απριλίου 2017 που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης – έγκριση και ψήφιση δαπάνης οδοιπορικών εξόδων.

Αρ. Απόφασης 70/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

 

Accessibility
Κλείσιμο