Αρ. Απόφασης 69/2017 – Παράταση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών ΚΕΠ Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο