Αρ. Απόφασης 68/2017 – Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας για την επιτροπή καταγραφής της περιουσίας του ΝΠ με την επωνυμία Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο