Αρ. Απόφασης 60/2017 – Έγκριση η μη των πρακτικών της πλειοδοτικής- φανερής- προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ν.2 καταστήματος εμβαδού 26,25 τμ που βρίσκεται στον ΟΕΚ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ I

Accessibility
Κλείσιμο