Αρ. Απόφασης 54/2017 – Αποδοχή ποσού από το ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία (ΣΑΕ 055)

Accessibility
Κλείσιμο