Αρ. Απόφασης 47/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλατειας», αρ μελ 20/2016, προϋπολογισμού 36.200,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Αρ. Απόφασης 44/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Κατασκευή φρεατίων και λειτουργία δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ.Ανατολικού», αρ μελ 5/2017, προϋπολογισμού 24.021,01,ψηφιση της σχετικής πίστωσης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
April 24, 2017
Αρ. Απόφασης 48/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Αντικατάσταση συστήματος φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο των οδών Οικοτροφείου & Ελευθερίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας », αρ μελ1/2017 , προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
April 24, 2017

Αρ. Απόφασης 47/2017 – Εγκριση της τεχνικής περιγραφής και κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Γαλατειας», αρ μελ 20/2016, προϋπολογισμού 36.200,00, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

Accessibility
Κλείσιμο