Αρ. Απόφασης 45/2017 – Εγκρίθηκε η 1/2017 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την «Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017»

Accessibility
Κλείσιμο