Αρ. Απόφασης 40/2017 – Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την πράξη Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο