Αρ. Απόφασης 363/2016 – Λήψη απόφασης για υπογραφή επισυναπτόμενης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού ( escrow account ) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου .

Accessibility
Κλείσιμο