Αρ. Απόφασης 36/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με τροπ/ση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016».

Accessibility
Κλείσιμο