Αρ. Απόφασης 361/2016 – Έγκριση της υπ’αριθ. 91/2016 ΑΔΣ του ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με την κατάρτιση του πρ/σμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2017

Accessibility
Κλείσιμο