Αρ. Απόφασης 352/2016 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο