Αρ. Απόφασης 35/2017 – Τροποποίηση πρ/σμού οικονομικού Έτους 2017 για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο