Αρ. Απόφασης 348/2016 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή με την ΔΕΔΔΗΕ νέων παροχών ρεύματος

Accessibility
Κλείσιμο