Αρ. Απόφασης 343/2016 – Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση τμημάτων των οδών Δημοκρατίας , Βασιλέως Κωνσταντίνου και Καπετάν Φούφα της πόλεως της Πτολεμαΐδας» με αριθμό μελέτης 24/2011.

Accessibility
Κλείσιμο