Αρ. Απόφασης 34/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης.

Αρ. Απόφασης 33/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 7.170,00 ευρώ από τον ΚΑ 00.6492.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης του επιδικασθέντος κεφαλαίου απαίτησης, της δικαστικής δαπάνης και της δαπάνης επιδόσεως της με αρ. 37/2016 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.
March 30, 2017
Αρ. Απόφασης 36/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με τροπ/ση των όρων διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων, ελαιολιπαντικών & πρόσθετων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016».
March 30, 2017

Αρ. Απόφασης 34/2017 – Εγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 30.6615.0000 του προϋπολογισμού οικ έτους 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης αναπαραγωγής τευχών δημοπράτησης.

Accessibility
Κλείσιμο