Αρ. Απόφασης 334/2016 – Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

Αρ. Απόφασης 333/2016 – Αποφασίσθηκε η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017
January 16, 2017
Αρ. Απόφασης 336/2016 – Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτου στην πυροσβεστική υπηρεσία Πτολεμαϊδας
January 16, 2017

Αρ. Απόφασης 334/2016 – Αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στην πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ενόψει των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020».

Accessibility
Κλείσιμο