Αρ. Απόφασης 333/2016 – Αποφασίσθηκε η κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Εορδαίας και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2017

Accessibility
Κλείσιμο