Αρ. Απόφασης 32/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέλιξη του ανοικτού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πτολεμαΐδας για το σχολικό έτος 2016-2017»

Accessibility
Κλείσιμο