Αρ. Απόφασης 3/2017 – Έγκριση και επαναψήφιση πιστώσεων για την αντιμετώπιση των δαπανών παρελθόντων οικονομικών ετών, από ΚΑ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Accessibility
Κλείσιμο