Αρ. Απόφασης 316/2016 – Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο